Atrament

Koło Poetyckie Atrament powstało w 2008 roku.
Opis Koła ze strony internetowej:

>>>
Studenckie Koło Poetyckie „ATRAMENT” powstało w listopadzie 2008 roku z inicjatywy jednego ze studentów.  Na pierwszym spotkaniu obecnych było dziewięć osób i mówimy o nich jako o „grupie założycielskiej”.

Od przełomu stycznia i lutego 2009 roku działa ono w ramach Instytutu Filologii Polskiej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Opiekunką naukową Koła jest Pani dr Katarzyna Janus.

Do Koła należą zarówno studenci AJD w Częstochowie (z różnych roczników, kierunków i wydziałów), absolwenci tej Uczelni, a także osoby nie związane z AJD, najważniejsze jest dla Nas wspólne zainteresowanie, pasja i chęć osobistego rozwoju.

Zebrania członków Koła odbywają się w piątkowe popołudnia w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie (ul. Armii Krajowej 36a). Na spotkaniach tych przedstawiamy swą twórczość, komentujemy prace kolegów i oczywiście planujemy dalsze nasze działanie

Póki co, głównym celem działalności Koła jest wydanie debiutanckiego tomiku wierszy zawierającego Naszą twórczość.
<<<

Wywiad udzielony w 2009 roku przez członków Koła
do projektu dziennikarskiego studentek Filologii polskiej
AJD „Trickster”:

 

>>>
Dnia 30 maja 2009 roku członkowie SKP „Atrament” wzięli udział w wernisażu organizowanym przez studentów Edukacji artystycznej na AJD, który miał miejsce w budynku częstochowskiej Konduktorownii (ul. Piłsudskiego 34/36).

Plastycy prezentowali swoje prace graficzne na wystawie pt. „Oblicza wrażliwości”, natomiast Nasi młodzi poeci zebranej (licznie) publiczności zaprezentowali swoje wiersze.

Cytując Tomasza Całusa: „Wystąpienie „Atramentu” spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem zebranych tego wieczoru w Konduktorowni gości”, tak więc ten występ możemy jako Koło zaliczyć do udanych.

Informacje zebrał, odrobinę czasu na opis poświęcił i podpisać się
pod tekstem odważył Artur Szponder. [źródło]
<<<

Utwory Członków Koła Atrament można znaleźć tutaj.

Źródłem powyższych informacji była strona: http://ajdatrament.c0.pl