Nowy Statut „Anafory”

Uchwalony 1.04.2015r. Statut Koła Literackiego „Anafora” doczekał się pozytywnego zaopiniowania przez Radcę Prawnego AJD. Nowy statut znajduje się w zakładce”Organizacja”.

Sprawozdanie z działalności Koła Literackiego „Anafora” za rok 2015

Styczeń

16 stycznia – spotkanie na temat: (e-)pisanie, dyskusja poświęcona pytaniom, jak pisarstwo wygląda w ogóle, a także jak zmienia się, lub może zmienić, pod wpływem nowych mediów i technologii.

30 stycznia – warsztaty pisania skierowane do członków Koła.

Luty

13 lutego – warsztaty pisania skierowane do członków Koła.

Marzec

11 marca – spotkanie organizacyjne, poświęcone planom na nowy semestr.

12 marca – zainicjowanie Warsztatów kreatywnego pisania, skierowanych do studentów AJD.

25 marca – dyskusja na temat możliwości współczesnej literatury.

Kwiecień

1 kwietniauchwalenie nowego statutu Koła.

8 kwietnia – wybory przewodniczącego Koła. Został nim ponownie Michał Wilk.

22 kwietnia – sprawy organizacyjno-informacyjne.

Maj

20 maja – dyskusja na temat współczesnych form analfabetyzmu.

Czerwiec

3 czerwca – spotkanie poświęcone przyszłym działaniom Koła, dyskusja wokół planów, pomysłów, propozycji.

Lipiec

17 lipca – współpraca przy organizacji oraz patronat „Akademii dla kreatywnych dzieciaków, „Kreaciaki” – projekt Patrycji Król, uczestniczki warsztatów animacji kultury Generator 3.0 (organizowanych przez Centrum Promocji Młodych), w ramach którego zorganizowano to przedsięwzięcie.

29 lipca – udział w promocji numeru specjalnego Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”, poświęconego Halinie Poświatowskiej w ramach projektu Haśka. „Poświatowska in art.” oraz spotkanie z Bożeną Gorską w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”.

Sierpień

28 sierpnia – warsztaty pisarskie z Sylwią Chutnik, organizowane przez Centrum Promocji Młodych w ramach akcji Willa Kreatywnych Działań.

31 sierpnia – spotkanie z Wiolettą Grzegorzewską w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje!”.

Wrzesień

15 września – wystąpienia: „Struktura powieści kryminalnych na przykładzie kryminałów Ewy Ostrowskiej” (Marzena Forma), „Kariera piosenki w Dwudziestoleciu Międzywojennym” (Barbara Szymczyk), „Motyw czarownicy w twórczości Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Iłłakowiczówny” (Diana Walawender) i „Zdzisław Beksiński – Jerzy Duda-Gracz, czyli malarskie nawiązania i dialogi” (Elżbieta Hak).

19 września – udział w „Żywej Bibliotece”, organizowanej przez Festiwal Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej ART.eria, Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz Centrum Promocji Młodych.

21-27 września – uczestnictwo oraz wolontariat niektórych członków w Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, w ramach którego odbyły się między innymi następujące wydarzenia, w których udział brały osoby związane z Kołem: warsztaty typograficzne z Janem Bajtlikiem, warsztaty stolarskie z ekipą Wióry Lecą, spotkania autorskie z Maciejem Parowskim, Magdaleną Tulli, Ziemowitem Szczerkiem, Jakubem Żulczykiem, Łuszem Orbitowskim, Filipem Springerem.

27 września – zawiązanie współpracy z informacyjno-publicystycznym wortalem kulturalnym czeKultura.pl

28-29 września – udział niektórych członków Koła w XIII Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej z cyklu: Język-Teatr-Literatura.

Październik

10 października – uczestnictwo oraz wolontariat niektórych członków w 12. Nocy Kulturalnej, m.in. spotkanie z Andrzejem Stasiukiem.

22 października – spotkanie z czeskim pisarzem Petrem Šabachem.

Listopad

5 listopada – spotkanie organizacyjne, omówienie planów na najbliższy rok akademicki, wymiana pomysłów, dyskusja wstępna.

17 listopada – dyskusja poświęcona książce Wioletty Grzegorzewskiej pt. Guguły.

Grudzień

1 grudnia – kontynuacja dyskusji poświęconej książce Wioletty Grzegorzewskiej pt. Guguły.

8 grudnia – wystąpienia: „Stylizacja potoczna na przykładzie „Bez wybaczenia” Ewy Ostrowskiej” (Marzena Forma), „Nieznane fakty z życia Brzechwy” (Barbara Szymczyk), „Erotyczna koncepcja człowieka zamknięta w dziełach Witkacego” (Elżbieta Hak).

7-8 grudnia – udział przewodniczącego i jednej osoby z Koła w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Katowicach, czyli spotkaniu i warsztatach animatorów kultury, wydarzeniu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Platformy Kultury.

12-13 grudnia oraz 16-17 stycznia – udział w projekcie Centrum Promocji Młodych Booksprint, czyli „Subiektywny przewodnik po mieście”.

15 grudnia – spotkanie poświęcone najnowszej powieści Jakuba Małeckiego pt. Dygot.

Sprawozdanie roczne z działalności Koła Literackiego „Anafora” styczeń-grudzień 2014

Sprawozdanie z roku 2015 zostanie zamieszczone pod koniec stycznia 2016 roku. Tymczasem zamieszczam wykaz prac Anafory z 2014 roku.

STYCZEŃ − MARZEC:

• rozbudowa strony internetowej Koła (http://anafora.dmz.edu.pl/). Odświeżenie i zmiana wyglądu, wprowadzenie nowych elementów. Ponadto odświeżenie strony na portalu społecznościowym  Facebook (facebook.com/kololiterackieanafora);

• zaplanowanie zmian w Statucie Koła .

 

KWIECIEŃ:

• (01.04.2014) wybory części nowego Zarządu, wybierano Przewodniczącego                        i Zastępcę ds. Redakcyjnych. Przewodniczącym został Michał Wilk, na którego oddano 7 głosów (przy 7 osobach uprawnionych do głosowania  i braku kontrkandydatów).  Przy wyborze Zastępcy ds. Redakcyjnych stosunek głosów wyniósł: 1 głos za kandydaturą Artura Gielezego i  6 głosów za kandydaturą Moniki Buli.

• (15.04.2014) spotkanie na temat: Akt (s)twórczy i motyw horacjański w literaturze polskiej różnych epok i tradycji – dyskusja na zadany temat;

• (29.04.2014) spotkanie na temat: Między szmirą a arcydziełem – dyskusja o wartościowaniu utworów literackich.

 

MAJ:

• (13.06.2014) – spotkanie: Kreatywne pisane (A) – czy pisania można się nauczyć?

• (19.05.2014) – udział w wieczorze autorskim Wojciecha Kuczoka, który odbył się w Odwachu w ramach akcji Aleje – tu się dzieje!

• (21.05.2014) – udział w ostatnim spotkaniu autorskim w ramach akcji Częstochowa do kryminału;

• (26.05.2014) – udział w spotkaniu autorskim Irit Amiel, który odbył się w Odwachu w ramach akcji Aleje – tu się dzieje!

• (27.05.2014) – w ramach spotkania członkowie koła brali udział w akcji Marsz na Teatr! I Artystyczna Wiosna Studentów, która odbyła się w dniach 26-28 maja,                        a w szczególności w organizowanym 28 maja slamie poetyckim.

 

CZERWIEC:

• zainicjowanie ankiety (Nie)czytelnictwo i powody jego stanu, mającej na celu zbadania stanu czytelnictwa wśród studentów (i nie tylko) oraz pokazanie, jakie są przyczyny potencjalnego nieczytania;

• plan publikacji pod roboczym tytułem Pisać każdy może…?.  Forma: szkice, eseje, publicystyka, teksty warsztatowe. Czas realizacji: październik/listopad 2014. Wydanie: papierowe i elektroniczne.

• odnotowano dużą popularność strony Koła na Facebooku, gdzie aktualnie (na dzień 10.06.2014) jest 80 polubień (stan na początku roku niecałe 20), a średni zasięg postu waha się w granicach 80-100 osób.

 

PAŹDZIERNIK

8 października – spotkanie organizacyjne, omówienie najważniejszych i istotnych kwestii, zaplanowanie spotkań na semestr zimowy, podjęcie realizacji zakładanych celów;

udział w wydarzeniach i organizacji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” (6-12 października);
22 października – udział w spotkaniu autorskim Janusza Mielczarka, które odbyło się w  miejskim Ratuszu;

24 października spotkania tematyczne pt. Męskie vs. Kobiece – Literatura kobieca a literatura męska, podejmujące zagadnienia zawarte w tytule.

 

LISTOPAD

7 listopada – spotkania tematyczne pt. Męskie vs. Kobiece – Literatura kobieca a literatura męska, podejmujące zagadnienia zawarte w tytule;

21 listopada – spotkanie na temat literatury postpamięci i obrazu Zagłady w literaturze, zwłaszcza w twórczości Krystiana Piwowarskiego (Więcej gazu, Kameraden!) oraz Ignacego Karpowicza (Sońka);

27 listopada – w ramach Jesieni Studentów zorganizowano warsztaty literackie, skupione w głównej mierze wokół kreatywności i sposobów jej pobudzania.

 

GRUDZIEŃ

5 grudnia – pierwsze spotkanie związane z tematem (e-)czytania, czyli perspektyw współczesnego czytelnictwa i obioru książki, a także nad współczesnym modelu obioru tekstu;

17 grudnia – spotkanie kontynuujące temat (e-)czytania.