Nowy Statut „Anafory”

Uchwalony 1.04.2015r. Statut Koła Literackiego „Anafora” doczekał się pozytywnego zaopiniowania przez Radcę Prawnego AJD. Nowy statut znajduje się w zakładce”Organizacja”.

Sprawozdanie z działalności Koła Literackiego „Anafora” za rok 2015

Styczeń

16 stycznia – spotkanie na temat: (e-)pisanie, dyskusja poświęcona pytaniom, jak pisarstwo wygląda w ogóle, a także jak zmienia się, lub może zmienić, pod wpływem nowych mediów i technologii.

30 stycznia – warsztaty pisania skierowane do członków Koła.

Luty

13 lutego – warsztaty pisania skierowane do członków Koła.

Marzec

11 marca – spotkanie organizacyjne, poświęcone planom na nowy semestr.

12 marca – zainicjowanie Warsztatów kreatywnego pisania, skierowanych do studentów AJD.

25 marca – dyskusja na temat możliwości współczesnej literatury.

Kwiecień

1 kwietniauchwalenie nowego statutu Koła.

8 kwietnia – wybory przewodniczącego Koła. Został nim ponownie Michał Wilk.

22 kwietnia – sprawy organizacyjno-informacyjne.

Maj

20 maja – dyskusja na temat współczesnych form analfabetyzmu.

Czerwiec

3 czerwca – spotkanie poświęcone przyszłym działaniom Koła, dyskusja wokół planów, pomysłów, propozycji.

Lipiec

17 lipca – współpraca przy organizacji oraz patronat „Akademii dla kreatywnych dzieciaków, „Kreaciaki” – projekt Patrycji Król, uczestniczki warsztatów animacji kultury Generator 3.0 (organizowanych przez Centrum Promocji Młodych), w ramach którego zorganizowano to przedsięwzięcie.

29 lipca – udział w promocji numeru specjalnego Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”, poświęconego Halinie Poświatowskiej w ramach projektu Haśka. „Poświatowska in art.” oraz spotkanie z Bożeną Gorską w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”.

Sierpień

28 sierpnia – warsztaty pisarskie z Sylwią Chutnik, organizowane przez Centrum Promocji Młodych w ramach akcji Willa Kreatywnych Działań.

31 sierpnia – spotkanie z Wiolettą Grzegorzewską w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje!”.

Wrzesień

15 września – wystąpienia: „Struktura powieści kryminalnych na przykładzie kryminałów Ewy Ostrowskiej” (Marzena Forma), „Kariera piosenki w Dwudziestoleciu Międzywojennym” (Barbara Szymczyk), „Motyw czarownicy w twórczości Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Iłłakowiczówny” (Diana Walawender) i „Zdzisław Beksiński – Jerzy Duda-Gracz, czyli malarskie nawiązania i dialogi” (Elżbieta Hak).

19 września – udział w „Żywej Bibliotece”, organizowanej przez Festiwal Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej ART.eria, Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz Centrum Promocji Młodych.

21-27 września – uczestnictwo oraz wolontariat niektórych członków w Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, w ramach którego odbyły się między innymi następujące wydarzenia, w których udział brały osoby związane z Kołem: warsztaty typograficzne z Janem Bajtlikiem, warsztaty stolarskie z ekipą Wióry Lecą, spotkania autorskie z Maciejem Parowskim, Magdaleną Tulli, Ziemowitem Szczerkiem, Jakubem Żulczykiem, Łuszem Orbitowskim, Filipem Springerem.

27 września – zawiązanie współpracy z informacyjno-publicystycznym wortalem kulturalnym czeKultura.pl

28-29 września – udział niektórych członków Koła w XIII Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej z cyklu: Język-Teatr-Literatura.

Październik

10 października – uczestnictwo oraz wolontariat niektórych członków w 12. Nocy Kulturalnej, m.in. spotkanie z Andrzejem Stasiukiem.

22 października – spotkanie z czeskim pisarzem Petrem Šabachem.

Listopad

5 listopada – spotkanie organizacyjne, omówienie planów na najbliższy rok akademicki, wymiana pomysłów, dyskusja wstępna.

17 listopada – dyskusja poświęcona książce Wioletty Grzegorzewskiej pt. Guguły.

Grudzień

1 grudnia – kontynuacja dyskusji poświęconej książce Wioletty Grzegorzewskiej pt. Guguły.

8 grudnia – wystąpienia: „Stylizacja potoczna na przykładzie „Bez wybaczenia” Ewy Ostrowskiej” (Marzena Forma), „Nieznane fakty z życia Brzechwy” (Barbara Szymczyk), „Erotyczna koncepcja człowieka zamknięta w dziełach Witkacego” (Elżbieta Hak).

7-8 grudnia – udział przewodniczącego i jednej osoby z Koła w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Katowicach, czyli spotkaniu i warsztatach animatorów kultury, wydarzeniu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Platformy Kultury.

12-13 grudnia oraz 16-17 stycznia – udział w projekcie Centrum Promocji Młodych Booksprint, czyli „Subiektywny przewodnik po mieście”.

15 grudnia – spotkanie poświęcone najnowszej powieści Jakuba Małeckiego pt. Dygot.

Gender nad Wisłą – sesja Polskiego Towarzystwa Genderowego

G_L

Gender nad Wisłą. Perspektywa feministyczna 20 lat później. Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Genderowego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika.
Współorganizacja:
Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Kultury Polskiej UW,Ośrodek Studiów Amerykańskich UW.
Piątek 18 grudnia 2015, 11.3o–19.3o
Instytut Kultury Polskiej UW, sala 5.
Koordynacja: Agnieszka Graff, Iwona Kurz

 

Świadomy namysł nad feminizmem jako postawą i sposobem myślenia zaczął się w Polsce po 1989 roku. Trudno wskazać jednoznaczną datę – w planie społecznym można ją wiązać ze sporem o wprowadzenie ustawy antyaborcyjnej (1993), a w porządku refleksji humanistycznej z dyskusją o „literaturze menstruacyjnej” i powieściach Izabeli Filipiak, Manueli Gretkowskiej czy Olgi Tokarczuk, a następnie ukazaniem się książki Marii Janion Kobiety i duch inności (1996). Warto dziś zadać pytanie, w jakim miejscu się znajdujemy – jako badacze i badaczki, którzy zajmują się gender studies lub wykorzystują w swoich badaniach perspektywę feministyczną. Gdzie jesteśmy jako społeczeństwo w debacie na temat różnicy płci i równości szans? Co zostało zrobione, co się nie udało, co jest do zrobienia? Ostatnie dwa lata zdominowała backlashowa reakcja na postulaty feministyczne i równościowe odbywająca się pod hasłem „wojny z ideologią gender”. Wykazała ona głębokie uprzedzenia i głęboką niewiedzę na temat feminizmu, społecznego znaczenia płci i refleksji nad tymi zagadnieniami. Tym bardziej potrzebna jest dyskusja o tych kwestiach i ich miejscu w polskim życiu społecznym, kulturze, edukacji i nauce.

Sesja zapoczątkowuje działanie Polskiego Towarzystwa Genderowego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Mikołaja Kopernika.
11.3o–13.45
SESJA I: Wojna z „ideologią gender”. Analiza dyskusji
Agnieszka Graff (koordynatorka)
Elżbieta Korolczuk
Izabela Morska
Stanisław Obirek
Weronika Grzebalska
Zuzanna Radzik
W latach 2013–2014 przez polskie media przetoczyła się debata na temat „ideologii gender”. Jej inicjatorzy, przedstawiciele hierarchii Kościoła katolickiego, prawicowi publicyści i politycy, konsekwentnie demonizowali „genderyzm” jako narzędzie deprawacji dzieci i zagrożenie dla cywilizacji. W tysiącach parafii odczytano antygenderowy list biskupów, napisano setki artykułów, odbyły się niezliczone debaty telewizyjne, wykłady, szkolenia i pikiety, a naczelny przedstawiciel wygłosił odczyt w
polskim Sejmie. Przed „genderowym” niebezpieczeństwem ostrzegano zwłaszcza rodziców i nauczycieli.
Celem panelu jest analiza tej dyskusji w ujęciu kulturoznawczym i socjologicznym, polskim i transnarodowym. Jakie były źródła i cele tego ataku – na ile był on skierowany przeciwko kobietom, na ile jego napędem jest homofobia? Czy fala antygenderyzmu minęła, czy trwa nadal? Jaki jest jej międzynarodowy kontekst? Jakich argumentów używają przeciwnicy „gender”? Jakie nieujawniane treści – założenia, idee, wartości – kryją się pod tą debatą?
13.45–15.oo przerwa na lunch
15.oo–17.oo
SESJA II: Gender w szkole. Edukacja równościowa w Polsce
Katarzyna Nadana (współkoordynatorka)
Agata Diduszko-Zyglewska (współkoordynatorka)
Maciej Duda
Ewelina Seklecka
Ewa Stoecker
Anna Wołosik
O ile uznanie, że celem szkoły jest wychowanie nie budzi wątpliwości, o tyle nie ma – jak się zdaje – elementarnej zgody wśród różnych środowisk w Polsce, „do czego”, czyli do jakiego społeczeństwa ma wychowywać szkoła. Edukacja równościowa, ku otwartości i tolerancji, a przede wszystkim zrozumieniu różnych grup mniejszościowych napotyka w szkole na przeszkody instytucjonalne, związane z działaniem władz i funkcjonowaniem istniejących programów, i społeczne, wynikające z postaw dyrektorów, nauczycieli i często rodziców. Ich podłożem są różnice światopoglądowe, ale też lęki i niewiedza o celach i środkach edukacji równościowej. Celem panelu jest przyjrzenie się praktykom w szkole, a także – na podstawie przeprowadzonych już badań – obecności kwestii równościowych w programach ogólnych oraz specjalistycznych.
17.oo-17.3o przerwa na kawę
17.3o–19.3o
SESJA III: Gender studies i perspektywa feministyczna w naukach społecznych i humanistycznych
Monika Rudaś–Grodzka (koordynatorka)
Krystyna Kłosińska
Inga Iwasiów
Agnieszka Gajewska
Małgorzata Fuszara
Ewa Graczyk
Kazimiera Szczuka

Podstawowe pytanie panelu dotyczy miejsca perspektywy gender i feminizmu w obecnej polskiej nauce. W tym kontekście z jednej strony istotne są kwestie instytucjonalne: powoływanie i istnienie zakładów, katedr; płatnych i bezpłatnych kierunków i ścieżek studiów; oceny i finansowania projektów badawczych. Na ile gender studies zakorzeniły się w polskiej humanistyce, na ile ciągle wydają się czymś „dodatkowym” i zbędnym? Jak na prowadzenie badań naukowych wpłynęło zredukowanie tej perspektywy do „ideologii”?
Z drugiej strony, nie należy tracić z oczu kwestii równie, jeśli nie bardziej, zasadniczych – samego przedmiotu refleksji i pytań badawczych, które sobie stawiamy w obrębie feministycznie ukierunkowanych poszukiwań. Na ile zmieniły się przez ostatnich 20 lat? Czy „wojna z ideologią gender” zamknęła, czy może otworzyła nowe perspektywy badawcze? Jakie pola, dziedziny pozostają w Polsce niezbadane? Na ile jest to nauka zaangażowana, nie tylko opisująca, lecz także zmieniająca rzeczywistość społeczną?
WSTĘP WOLNY

Sprawozdanie roczne z działalności Koła Literackiego „Anafora” styczeń-grudzień 2014

Sprawozdanie z roku 2015 zostanie zamieszczone pod koniec stycznia 2016 roku. Tymczasem zamieszczam wykaz prac Anafory z 2014 roku.

STYCZEŃ − MARZEC:

• rozbudowa strony internetowej Koła (http://anafora.dmz.edu.pl/). Odświeżenie i zmiana wyglądu, wprowadzenie nowych elementów. Ponadto odświeżenie strony na portalu społecznościowym  Facebook (facebook.com/kololiterackieanafora);

• zaplanowanie zmian w Statucie Koła .

 

KWIECIEŃ:

• (01.04.2014) wybory części nowego Zarządu, wybierano Przewodniczącego                        i Zastępcę ds. Redakcyjnych. Przewodniczącym został Michał Wilk, na którego oddano 7 głosów (przy 7 osobach uprawnionych do głosowania  i braku kontrkandydatów).  Przy wyborze Zastępcy ds. Redakcyjnych stosunek głosów wyniósł: 1 głos za kandydaturą Artura Gielezego i  6 głosów za kandydaturą Moniki Buli.

• (15.04.2014) spotkanie na temat: Akt (s)twórczy i motyw horacjański w literaturze polskiej różnych epok i tradycji – dyskusja na zadany temat;

• (29.04.2014) spotkanie na temat: Między szmirą a arcydziełem – dyskusja o wartościowaniu utworów literackich.

 

MAJ:

• (13.06.2014) – spotkanie: Kreatywne pisane (A) – czy pisania można się nauczyć?

• (19.05.2014) – udział w wieczorze autorskim Wojciecha Kuczoka, który odbył się w Odwachu w ramach akcji Aleje – tu się dzieje!

• (21.05.2014) – udział w ostatnim spotkaniu autorskim w ramach akcji Częstochowa do kryminału;

• (26.05.2014) – udział w spotkaniu autorskim Irit Amiel, który odbył się w Odwachu w ramach akcji Aleje – tu się dzieje!

• (27.05.2014) – w ramach spotkania członkowie koła brali udział w akcji Marsz na Teatr! I Artystyczna Wiosna Studentów, która odbyła się w dniach 26-28 maja,                        a w szczególności w organizowanym 28 maja slamie poetyckim.

 

CZERWIEC:

• zainicjowanie ankiety (Nie)czytelnictwo i powody jego stanu, mającej na celu zbadania stanu czytelnictwa wśród studentów (i nie tylko) oraz pokazanie, jakie są przyczyny potencjalnego nieczytania;

• plan publikacji pod roboczym tytułem Pisać każdy może…?.  Forma: szkice, eseje, publicystyka, teksty warsztatowe. Czas realizacji: październik/listopad 2014. Wydanie: papierowe i elektroniczne.

• odnotowano dużą popularność strony Koła na Facebooku, gdzie aktualnie (na dzień 10.06.2014) jest 80 polubień (stan na początku roku niecałe 20), a średni zasięg postu waha się w granicach 80-100 osób.

 

PAŹDZIERNIK

8 października – spotkanie organizacyjne, omówienie najważniejszych i istotnych kwestii, zaplanowanie spotkań na semestr zimowy, podjęcie realizacji zakładanych celów;

udział w wydarzeniach i organizacji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” (6-12 października);
22 października – udział w spotkaniu autorskim Janusza Mielczarka, które odbyło się w  miejskim Ratuszu;

24 października spotkania tematyczne pt. Męskie vs. Kobiece – Literatura kobieca a literatura męska, podejmujące zagadnienia zawarte w tytule.

 

LISTOPAD

7 listopada – spotkania tematyczne pt. Męskie vs. Kobiece – Literatura kobieca a literatura męska, podejmujące zagadnienia zawarte w tytule;

21 listopada – spotkanie na temat literatury postpamięci i obrazu Zagłady w literaturze, zwłaszcza w twórczości Krystiana Piwowarskiego (Więcej gazu, Kameraden!) oraz Ignacego Karpowicza (Sońka);

27 listopada – w ramach Jesieni Studentów zorganizowano warsztaty literackie, skupione w głównej mierze wokół kreatywności i sposobów jej pobudzania.

 

GRUDZIEŃ

5 grudnia – pierwsze spotkanie związane z tematem (e-)czytania, czyli perspektyw współczesnego czytelnictwa i obioru książki, a także nad współczesnym modelu obioru tekstu;

17 grudnia – spotkanie kontynuujące temat (e-)czytania.