Nowe książki Arkadiusza Frani

Nieco poniewczasie, ale i tak miło jest nam poinformować, że otrzymaliśmy do dyspozycji najnowszą książkę częstochowskiego twórcy – Arkadiusza Frani. Książka nosi tytuł Rzeźby w maśle i wydana została nakładem Wydawnictwa Nowy Świat w 2014 roku. Ponadto dostaliśmy tomik poezji zacząć nic od początku, wydany przez to samo wydawnictwo w 2012 roku. Serdecznie dziękujemy!!

Arkadiusz Frania (1973) – poeta, prozaik, krytyk literacki. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski) na podstawie rozprawy Powojenne dyskusje nad pozytywizmem. 1944/45-1948/49.
Opublikował pięć zbiorów poetyckich: na przykład mnie nie ma (1994, 1996), powiedz mi siebie (1995, 1996), na zimnym uczynku (1999), ale się nie budzę (2004), zacząć nic od początku (2012), jedną książkę prozatorską: Jestem pomysłem Pana Boga na człowieka (2010) oraz cztery tomy krytyczno literackie: „Solidne niefarbowane retro”. O poezji Tadeusza Gierymskiego (2004), Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska we współczesnej poezji regionu częstochowskiego (2005), Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Trzy szkice typu ziemia-ziemia-ziemia (2007), Lipton story. Esencje krytyczne o sztuce pisarskiej Jacka Durskiego (2009).
Mieszka w Częstochowie.

Konkurs literacki na dokończenie minipowieści Leopolda Tyrmanda

Wydawnictwo MG ogłosiło konkurs literacki na dokończenie minipowieści Leopolda Tyrmanda „Wędrówki i myśli porucznika Stukułki”. Nagrodzone prace wydane zostaną w osobnej publikacji książkowej.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie oryginalnego utworu będącego kontynuacją powieści „Wędrówki i myśli porucznika Stukułki”. Historia może mieć maksymalną objętość 180 000 znaków (wraz ze spacjami). Prace konkursowe należy przysyłać na adres wydawnictwa do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Nagrodą główną jest nagroda pieniężna o wartości 10 000 złotych oraz honorarium za publikację utworu z tytułu sprzedaży książki, w której się znajdzie. Przewidziano również wyróżnienia w postaci honorarium za publikację utworu w tej samej publikacji. Przy ocenie nadesłanych prac jury będzie brało pod uwagę wartość literacką, spójność stylistyczną z książką Tyrmanda „Wędrówki i myśli porucznika Stukułki”, oryginalność fabuły i oczywiście umiejętność posługiwania się językiem polskim.

Patronat nad konkursem objęli spadkobiercy pisarza, Mary Ellen Tyrmand i Matthew Tyrmand. Więcej informacji w regulaminie konkursu (link).

„Galeria” 2014, nr 29 (styczeń-marzec)

galeria_nr_29W 29. numerze częstochowskiego magazynu literackiego „Galeria” znaleźć można następujące teksty naszych członków oraz osób związnych z Kołem:

• Agnieszka Złota, Dziennik literacki (fragment)

• Agnieszka Złota, Rzeczywistość fragmentu w perspektywie poetyki śladu – Janusza Mielczarka antropologia (nie) codzienności w „Ciele twojego snu”

• Monika Bula, Dekonstrukcje

• Michał Wilk, Zagłada z ludzką twarzą?

Poza tym przeczytać można wiele więcej ciekawych tekstów (spis treści poniżej). Zapraszamy do zdobywania i czytania „Galerii”.

galeria_nr_29_spis1 galeria_nr_29_spis2