„Galeria” 2014, nr 30 (kwiecień – czerwiec)

W 30. numerze częstochowskiego magazynu literackiego „Galeria” znaleźć można następujące teksty naszych członków oraz osób związnych z Kołem:

•  Agnieszka Złota, Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał… poetyckie rozważania wokół filozofii zawartej w Kazaniu na Górze,

• Michał Wilk, Olaf [czwarta część cyklu Meander].

Dodaj komentarz