„Galeria” 2013, nr 28 (październik – grudzień)

galeria_nr_28W 26. numerze częstochowskiego magazynu literackiego „Galeria” znaleźć można następujące teksty naszych członków oraz osób związnych z Kołem:

• Monika Bula – Wiersze [debiut]
• Agnieszka Złota – „(…) Rozpusta jest walutą cukierkowa apokalipsa nadchodzi” – o debiucie prasowym Moniki Buli

• Michał Wilk – Meander [debiut]
Rec. Janusz Mielczarek – O prozie Michała Wilka. Nie wybijaj oka… piórem

• Michał Wilk – Teatr Imaginarium w prozie Brunona Schulza

• Jarosław Cieślak – Zamiatanie pióropuszem

W notach o książkach znalazły się informacje o:
• Agnieszka Złota – Raport o zieleni
• Agnieszka Złota – Częstochowskie szkice krytycznoliterackie 2011-2013
• Szkice i recenzje – wokół „Dojrzewania” Barbary Strzelbickie, pod red. A. Złotej
• Wokół twórczoci Andrzeja Kalinina – szkice i recenzje, pod red. A. Złotej, A. Keller

Poza tym przeczytać można wiele więcej ciekawych tekstów. Zapraszamy do zdobywania i czytania „Galerii”.

Dodaj komentarz