Krytycznie o prozie

krytoproz-okladkaKolejna nasza publikacja: Krytycznie o prozie, pod red. Agnieszki Złotej i Jarosława Cieślaka, Częstochowa: Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”, 2014. Projekt okładki przy wykorzystaniu fotografii Macieja Skalika. Recenzja: dr hab. Artur Żywiołek. Książka powstała dzięki wsparciu finansowemu Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie, Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza – oddział w Częstochowie.

[Z przedmowy dr hab. Artura Żywiołka:]

Szereg krytycznych impulsów widocznych w tekstach Autorów zbioru Krytycznie o prozie wpisuje się w szeroką ramę pojęć naznaczonych doświadczeniem kryzysu, rozpadu wartości, niejednoznaczności świata, człowieka. Być może mamy tu do czynienia z głosem pokolenia, które w uprawianiu literatury i krytyki literackiej poszukuje wartości epistemologicznych i aksjologicznych, w językowych artykulacjach własnych doświadczeń tropiąc ślady prawdy-bycia („domostwa bycia”), by posłużyć się Heideggerowską frazą.

[Ze słowa wstępnego redaktorów:]

Podróż – to jedno ze słów kluczy pomocnych w interpretacji poszczególnych odsłon-płaszczyzn poznawczych tych tekstów, i nie musi ono bynajmniej oznaczać wyłącznie przechadzki współczesnego flaneura przez dzielnicę krezusów w osiedlu willowym w pewnym mieście X. Podróż oznacza w tym kontekście dojrzewanie do poznania, do podjęcia „ryzyka lektury”, w tym także ryzyka bycia sobą, które jak się okazuje posiada moc ocalającą od „papki” rzeczywistości postsekularnej, w której przyszło nam żyć. Ryzyko wejścia w tekst jest potrzebne, a nawet konieczne. Staje się wyzwaniem, które należy podjąć gdyż zagraża nam stan niezrozuimenia. Pamiętać bowiem należy, że „są ludzie którzy czytają i cała reszta”…

W tomie możemy znaleźć następujące teksty:

dr hab. Artur Żywiołek – O poznawaniu literatury i poznanie przez literaturę

Agnieszka Złota, Jarosław Cieślak – Donosy z (nie)rzeczywistości przedstawionej

KRYTYKA:

Anna Janek – Księga w księdze

Jarosław Cieślak – Przeciw kulturze monologów

Michał Wilk – Świat powieści Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy jako świat podwójnych wartości

Diana Walawender – O kurczącej się przestrzeni i ukrytych emocjach – „Ściana i inne miniatury” Konrada Ludwickiego

PROZA:

Mikołaj Mądrzyk – Zamach na ciszę. cz. I

Daria Jekiel – Rękawiczki – fragment powieści

Michał Wilk – Nie on ; Potłuczony

Diana Walawender – Wyimki z Dziennika szpitalnego

Monika Bula – Elektroresekcja

Agnieszka Złota – Fragmenty Dziennika literackiego

Zachęcamy do lektury, a zainteresowanych i chętnych zdobycia publikacji, prosimy o kontakt.

Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje. Zeszyt Jubileuszowy

W grudniu br. ukazał się drugi Zeszyt tematyczny w obrębie serii wydawniczej: Częstochowskie Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” pt. Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje. Zeszyt Jubileuszowy.
Słowo wstępne do książki napisał: Bogdan Knop.
Wśród autorów recenzji twórczości Andrzeja Kalinina  znaleźli się: Aleksandra Keller, Aleksandra Modlińska, Łucja Cymkiewicz, Agnieszka Złota, Agnieszka Reszka, Martyna Lenart, Katarzyna Piotrowska, Anna Wesołowska, Michał Wilk, Monika Kusek, Anna Pikuła i Jarosław Cieślak.
Publikacja opatrzona została wywiadem przeprowadzonym przez Aleksandrę Keller z pisarzem.
Promocja książki odbyła się podczas uroczystej gali benefisu Andrzeja Kalinina w Teatrze im. A. Mickiewicza 15 grudnia 2013

okladka-kalin