Sprawozdanie z działalności Koła Literackiego „Anafora” za rok 2015

Styczeń

16 stycznia – spotkanie na temat: (e-)pisanie, dyskusja poświęcona pytaniom, jak pisarstwo wygląda w ogóle, a także jak zmienia się, lub może zmienić, pod wpływem nowych mediów i technologii.

30 stycznia – warsztaty pisania skierowane do członków Koła.

Luty

13 lutego – warsztaty pisania skierowane do członków Koła.

Marzec

11 marca – spotkanie organizacyjne, poświęcone planom na nowy semestr.

12 marca – zainicjowanie Warsztatów kreatywnego pisania, skierowanych do studentów AJD.

25 marca – dyskusja na temat możliwości współczesnej literatury.

Kwiecień

1 kwietniauchwalenie nowego statutu Koła.

8 kwietnia – wybory przewodniczącego Koła. Został nim ponownie Michał Wilk.

22 kwietnia – sprawy organizacyjno-informacyjne.

Maj

20 maja – dyskusja na temat współczesnych form analfabetyzmu.

Czerwiec

3 czerwca – spotkanie poświęcone przyszłym działaniom Koła, dyskusja wokół planów, pomysłów, propozycji.

Lipiec

17 lipca – współpraca przy organizacji oraz patronat „Akademii dla kreatywnych dzieciaków, „Kreaciaki” – projekt Patrycji Król, uczestniczki warsztatów animacji kultury Generator 3.0 (organizowanych przez Centrum Promocji Młodych), w ramach którego zorganizowano to przedsięwzięcie.

29 lipca – udział w promocji numeru specjalnego Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”, poświęconego Halinie Poświatowskiej w ramach projektu Haśka. „Poświatowska in art.” oraz spotkanie z Bożeną Gorską w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”.

Sierpień

28 sierpnia – warsztaty pisarskie z Sylwią Chutnik, organizowane przez Centrum Promocji Młodych w ramach akcji Willa Kreatywnych Działań.

31 sierpnia – spotkanie z Wiolettą Grzegorzewską w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje!”.

Wrzesień

15 września – wystąpienia: „Struktura powieści kryminalnych na przykładzie kryminałów Ewy Ostrowskiej” (Marzena Forma), „Kariera piosenki w Dwudziestoleciu Międzywojennym” (Barbara Szymczyk), „Motyw czarownicy w twórczości Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Iłłakowiczówny” (Diana Walawender) i „Zdzisław Beksiński – Jerzy Duda-Gracz, czyli malarskie nawiązania i dialogi” (Elżbieta Hak).

19 września – udział w „Żywej Bibliotece”, organizowanej przez Festiwal Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej ART.eria, Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz Centrum Promocji Młodych.

21-27 września – uczestnictwo oraz wolontariat niektórych członków w Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, w ramach którego odbyły się między innymi następujące wydarzenia, w których udział brały osoby związane z Kołem: warsztaty typograficzne z Janem Bajtlikiem, warsztaty stolarskie z ekipą Wióry Lecą, spotkania autorskie z Maciejem Parowskim, Magdaleną Tulli, Ziemowitem Szczerkiem, Jakubem Żulczykiem, Łuszem Orbitowskim, Filipem Springerem.

27 września – zawiązanie współpracy z informacyjno-publicystycznym wortalem kulturalnym czeKultura.pl

28-29 września – udział niektórych członków Koła w XIII Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej z cyklu: Język-Teatr-Literatura.

Październik

10 października – uczestnictwo oraz wolontariat niektórych członków w 12. Nocy Kulturalnej, m.in. spotkanie z Andrzejem Stasiukiem.

22 października – spotkanie z czeskim pisarzem Petrem Šabachem.

Listopad

5 listopada – spotkanie organizacyjne, omówienie planów na najbliższy rok akademicki, wymiana pomysłów, dyskusja wstępna.

17 listopada – dyskusja poświęcona książce Wioletty Grzegorzewskiej pt. Guguły.

Grudzień

1 grudnia – kontynuacja dyskusji poświęconej książce Wioletty Grzegorzewskiej pt. Guguły.

8 grudnia – wystąpienia: „Stylizacja potoczna na przykładzie „Bez wybaczenia” Ewy Ostrowskiej” (Marzena Forma), „Nieznane fakty z życia Brzechwy” (Barbara Szymczyk), „Erotyczna koncepcja człowieka zamknięta w dziełach Witkacego” (Elżbieta Hak).

7-8 grudnia – udział przewodniczącego i jednej osoby z Koła w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Katowicach, czyli spotkaniu i warsztatach animatorów kultury, wydarzeniu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Platformy Kultury.

12-13 grudnia oraz 16-17 stycznia – udział w projekcie Centrum Promocji Młodych Booksprint, czyli „Subiektywny przewodnik po mieście”.

15 grudnia – spotkanie poświęcone najnowszej powieści Jakuba Małeckiego pt. Dygot.

Sprawozdanie roczne z działalności Koła Literackiego „Anafora” styczeń-grudzień 2014

Sprawozdanie z roku 2015 zostanie zamieszczone pod koniec stycznia 2016 roku. Tymczasem zamieszczam wykaz prac Anafory z 2014 roku.

STYCZEŃ − MARZEC:

• rozbudowa strony internetowej Koła (http://anafora.dmz.edu.pl/). Odświeżenie i zmiana wyglądu, wprowadzenie nowych elementów. Ponadto odświeżenie strony na portalu społecznościowym  Facebook (facebook.com/kololiterackieanafora);

• zaplanowanie zmian w Statucie Koła .

 

KWIECIEŃ:

• (01.04.2014) wybory części nowego Zarządu, wybierano Przewodniczącego                        i Zastępcę ds. Redakcyjnych. Przewodniczącym został Michał Wilk, na którego oddano 7 głosów (przy 7 osobach uprawnionych do głosowania  i braku kontrkandydatów).  Przy wyborze Zastępcy ds. Redakcyjnych stosunek głosów wyniósł: 1 głos za kandydaturą Artura Gielezego i  6 głosów za kandydaturą Moniki Buli.

• (15.04.2014) spotkanie na temat: Akt (s)twórczy i motyw horacjański w literaturze polskiej różnych epok i tradycji – dyskusja na zadany temat;

• (29.04.2014) spotkanie na temat: Między szmirą a arcydziełem – dyskusja o wartościowaniu utworów literackich.

 

MAJ:

• (13.06.2014) – spotkanie: Kreatywne pisane (A) – czy pisania można się nauczyć?

• (19.05.2014) – udział w wieczorze autorskim Wojciecha Kuczoka, który odbył się w Odwachu w ramach akcji Aleje – tu się dzieje!

• (21.05.2014) – udział w ostatnim spotkaniu autorskim w ramach akcji Częstochowa do kryminału;

• (26.05.2014) – udział w spotkaniu autorskim Irit Amiel, który odbył się w Odwachu w ramach akcji Aleje – tu się dzieje!

• (27.05.2014) – w ramach spotkania członkowie koła brali udział w akcji Marsz na Teatr! I Artystyczna Wiosna Studentów, która odbyła się w dniach 26-28 maja,                        a w szczególności w organizowanym 28 maja slamie poetyckim.

 

CZERWIEC:

• zainicjowanie ankiety (Nie)czytelnictwo i powody jego stanu, mającej na celu zbadania stanu czytelnictwa wśród studentów (i nie tylko) oraz pokazanie, jakie są przyczyny potencjalnego nieczytania;

• plan publikacji pod roboczym tytułem Pisać każdy może…?.  Forma: szkice, eseje, publicystyka, teksty warsztatowe. Czas realizacji: październik/listopad 2014. Wydanie: papierowe i elektroniczne.

• odnotowano dużą popularność strony Koła na Facebooku, gdzie aktualnie (na dzień 10.06.2014) jest 80 polubień (stan na początku roku niecałe 20), a średni zasięg postu waha się w granicach 80-100 osób.

 

PAŹDZIERNIK

8 października – spotkanie organizacyjne, omówienie najważniejszych i istotnych kwestii, zaplanowanie spotkań na semestr zimowy, podjęcie realizacji zakładanych celów;

udział w wydarzeniach i organizacji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” (6-12 października);
22 października – udział w spotkaniu autorskim Janusza Mielczarka, które odbyło się w  miejskim Ratuszu;

24 października spotkania tematyczne pt. Męskie vs. Kobiece – Literatura kobieca a literatura męska, podejmujące zagadnienia zawarte w tytule.

 

LISTOPAD

7 listopada – spotkania tematyczne pt. Męskie vs. Kobiece – Literatura kobieca a literatura męska, podejmujące zagadnienia zawarte w tytule;

21 listopada – spotkanie na temat literatury postpamięci i obrazu Zagłady w literaturze, zwłaszcza w twórczości Krystiana Piwowarskiego (Więcej gazu, Kameraden!) oraz Ignacego Karpowicza (Sońka);

27 listopada – w ramach Jesieni Studentów zorganizowano warsztaty literackie, skupione w głównej mierze wokół kreatywności i sposobów jej pobudzania.

 

GRUDZIEŃ

5 grudnia – pierwsze spotkanie związane z tematem (e-)czytania, czyli perspektyw współczesnego czytelnictwa i obioru książki, a także nad współczesnym modelu obioru tekstu;

17 grudnia – spotkanie kontynuujące temat (e-)czytania.

Sprawozdanie z działalności Koła Literackiego „Anafora” w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

W związku  z wymogiem Działu Nauczania, aby sprawozdanie roczne z działalności Koła  (liczone od stycznia do grudnia,a nie od października do czerwca)  składać do 15 stycznia, zamieszczam na razie sprawozdanie z naszej działalności w semestrze letnim. Po przerwie egzaminacyjnej i czasie ferii zimowych, prace Koła rozpoczęły się w marcu.

MARZEC:

• rozbudowa strony internetowej Koła (http://anafora.dmz.edu.pl/). Odświeżenie i zmiana wyglądu, wprowadzenie nowych elementów. Ponadto odświeżenie strony na portalu społecznościowym  Facebook (facebook.com/kololiterackieanafora);

• zaplanowanie zmian w Statucie Koła .

 

KWIECIEŃ:

• (01.04.2014) wybory części nowego Zarządu, wybierano Przewodniczącego                        i Zastępcę ds. Redakcyjnych. Przewodniczącym został Michał Wilk, na którego oddano 7 głosów (przy 7 osobach uprawnionych do głosowania  i braku kontrkandydatów).  Przy wyborze Zastępcy ds. Redakcyjnych stosunek głosów wyniósł: 1 głos za kandydaturą Artura Gielezego i  6 głosów za kandydaturą Moniki Buli.

• (15.04.2014) spotkanie na temat: Akt (s)twórczy i motyw horacjański w literaturze polskiej różnych epok i tradycji – dyskusja na zadany temat;

• (29.04.2014) spotkanie na temat: Między szmirą a arcydziełem – dyskusja o wartościowaniu utworów literackich.

 

MAJ:

• (13.06.2014) – spotkanie: Kreatywne pisane (A) – czy pisania można się nauczyć?

• (19.05.2014) – udział w wieczorze autorskim Wojciecha Kuczoka, który odbył się w Odwachu w ramach akcji Aleje – tu się dzieje!

• (21.05.2014) – udział w ostatnim spotkaniu autorskim w ramach akcji Częstochowa do kryminału;

• (26.05.2014) – udział w spotkaniu autorskim Irit Amiel, który odbył się w Odwachu w ramach akcji Aleje – tu się dzieje!

• (27.05.2014) – w ramach spotkania członkowie koła brali udział w akcji Marsz na Teatr! I Artystyczna Wiosna Studentów, która odbyła się w dniach 26-28 maja,                        a w szczególności w organizowanym 28 maja slamie poetyckim.

 

CZERWIEC:

• zainicjowanie ankiety (Nie)czytelnictwo i powody jego stanu, mającej na celu zbadania stanu czytelnictwa wśród studentów (i nie tylko) oraz pokazanie, jakie są przyczyny potencjalnego nieczytania;

• plan publikacji pod roboczym tytułem Pisać każdy może…?.  Forma: szkice, eseje, publicystyka, teksty warsztatowe. Czas realizacji: październik/listopad 2014. Wydanie: papierowe i elektroniczne.

• odnotowano dużą popularność strony Koła na Facebooku, gdzie aktualnie (na dzień 10.06.2014) jest 80 polubień (stan na początku roku niecałe 20), a średni zasięg postu waha się w granicach 80-100 osób.

 

 

Za rok akademicki 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 członkowie Koła Literackiego „Anafora” w okresie od października 2012 do stycznia 2013 roku:
 rozbudowali stronę internetową Koła: http://anafora.dmz.edu.pl/;
 dyskutowali twórczo nad utworami :„Ściana i inne miniatury” Konrada Ludwickiego, „Dojrzewanie” Barbary Strzelbickiej, „Magister Witalis” Tadeusza Chabrowskiego, „Żar” Sàndora Maraiego, „Co będzie po śmierci i inne opowiadania Ladislava Klímy, „Drzazga” Ewy Lipskiej, „Mówienia” Leszka Szarugi;
 prowadzili ćwiczenia warsztatowe dla uczestników spotkań Koła (ćwiczenia z parafrazą, pisanie: miniatur prozatorskich, recenzji do książek przeczytanych, kartek z pamiętnika, eseju );
 23.01.2013 członkowie Koła uczestniczyli w promocji książki Barbary Rosiek „Oddział otwarty”, która odbyła się w Bibliotece Głównej w Częstochowie.

Od lutego 2013 do czerwca 2013:
 5.02 i 23.04 – członkowie Koła wzięli udział w spotkaniu w Bibliotece Głównej w Częstochowie, celem rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem haseł słownikowych do nowej edycji Słownika Biobibliograficznego Twórców Literatury Związanych z Ziemią Częstochowską wraz z Okolicami . Wśród uczestników Koła Literackiego „Anafora” powołane zostało grono 18 wolontariuszy, którzy opracowują wybrane hasła do Słownika. Publikacja Słownika planowana jest na kwiecień 2014 roku;
 6.03 członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Barbarą Rosiek, które odbyło się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater. Natomiast 23.03 miała tam miejsce promocja książek literatów z Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji – „Li-TWA” – Małgorzaty Nowakowskiej-Karczewskiej oraz Tomasza „Aztzentego” Barańskiego, na której członkowie „Anafory” również byli obecni;
 19.04 członkowie „Anafory” przygotowali wspólnie z „Li-TWĄ” wieczór autorski znanego pisarza i poety ukraińskiego Wasyla Słapczuka, poświęcony promocji jego najnowszej książki „Kobieta ze śniegu”;
 10 maja gośćmi KL „Anafory” na Wydziale Filologiczno-Historycznym AJD były kluby poetyckie „Fraszka” i „Metafora”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Poezjada” mającego integrować częstochowskie środowisko poetyckie;
 w czerwcu złożono do druku recenzje napisane przez członków „Anafory”, poświęcone tomikowi wierszy Barbary Strzelbickiej „Dojrzewanie”. Publikacja „Wokół Dojrzewania Barbary Strzelbickiej” ukaże się we wrześniu 2013 roku, nakładem Wydawnictwa Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”.
Koło Literackie „Anafora” posiada własną ekspozycję w jednej z gablot uczelnianych, gdzie na bieżąco udostępnia istotne informacje na temat swojej działalności oraz prezentuje własną twórczość. Uczestnicy Koła posiadają legitymacje członkowskie , które upoważniają ich do wypożyczania dwóch dodatkowych książek z biblioteki uczelnianej (doktoranci zamiast 10 mogą wypożyczyć 12, studenci zamiast 6 mogą wypożyczyć 8 – na podstawie listy zgłoszonej do Dyrekcji Biblioteki AJD). Na temat Koła Literackiego i jego uczestników pojawiły się jak do tej pory cztery informacje w lokalnej prasie i w Internecie: na stronie: http://dedaliikar.blogspot.com/2013/02/o-klubie-literackim-zlotajesien.html wymieniono Agnieszkę Złotą i Paulinę Surmę, które uczestniczyły w organizacji wieczoru promującego III część Antologii Klubu Poetyckiego „Złota Jesień”; w „Gazecie Częstochowskiej” pojawiły się dwa artykuły: Poetycka polifonia (red. Urszuli Giżyńskiej) oraz Poezja to trud sublimacji myśli…(wywiad z A. Złotą); na stronie http://dedaliikar.com/pl_kwiecien.php znalazła się informacja o tym, że Paulina Surma została laureatką Ikara Kwietnia 2013. W marcowym i czerwcowym numerze „częstochowskiego magazynu literackiego GALERIA” ukazały się następujące publikacje członków „Anafory”: debiut prasowy Katarzyny Piotrowskiej wraz z recenzją Agnieszki Złotej (marzec); debiut w zakresie: poezji -Paulina Surma (rec. Agnieszki Złotej), prozy- Diana Walawender, krytyki literackiej -Michał Wilk i Anna Wesołowska (czerwiec). Obecnie trwają prace nad zgromadzeniem materiału do wspólnej publikacji Koła Literackiego „Anafora” i Koła Krytyków Literackich, pt. „Krytycznie o poezji”, która ma ukazać się do końca 2013 roku.