Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury 2.0

Co: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury
[program obrad już wkrótce – plik pdf]
Kiedy: 25 maja 2018
Gdzie: Ośrodek Promocji Kultury w Częstochowie
Zgłoszenia: do 15 kwietnia 2018
Formularz: do wypełnienia tutaj (Formularz Google)
Opłata: 100 złotych
Publikacja: recenzowany tom pokonferencyjny
Kontakt: anaforakonferencja@gmail.com

OPIS W DOKUMENCIE PDF (345 KB)
KRÓTKI OPIS KONFERENCJI

DŁUGI OPIS KONFERENCJI
PROPONOWANE ZAGADNIENIA
ORGANIZATORZY I PARTNERZY
KRÓTKI OPIS

Koło Literackie Anafora, funkcjonujące przy Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Ośrodek Promocji Kultury w Częstochowie zapraszają na drugą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej, zatytułowanej „Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury”, która odbędzie się 25 maja 2018 roku w Ośrodku Promocji Kultury w Częstochowie.

Przedmiotem refleksji naukowej będą głównie badania literaturoznawcze, jednak do udziału w konferencji zapraszamy również filozofów, językoznawców, kulturoznawców, badaczy zajmujących się pograniczami literatury i innych sztuk czy mediów. Otwarci jesteśmy także na dodatkowe propozycje, ale wpisujące się w tematykę konferencji.

Zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną poprzez udostępniony formularz Google [https://goo.gl/forms/n1H58mXDVCkLUsVf1] do 15 kwietnia 2018 roku.  Przeznaczony czas na wystąpienia podczas konferencji wynosi maksymalnie 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 100 złotych. Zostanie przeznaczona na organizację konferencji oraz przygotowanie publikacji naukowej. O szczegółach dokonywania opłat będziemy informować drogą mejlową w kolejnych komunikatach organizacyjnych.

DŁUGI OPIS

Koło Literackie Anafora, funkcjonujące przy Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Ośrodek Promocji Kultury w Częstochowie zapraszają na drugą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej, zatytułowanej „Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury”, która odbędzie się 25 maja 2018 roku w Ośrodku Promocji Kultury w Częstochowie.

Literatura stanowi część kultury, z kolei rozwijająca się technologia, a także nowe media, wkraczające w naszą codzienność, zmieniają nie tylko przyzwyczajenia oraz sposób pracy czy myślenia, ale także wpływają na literaturę. Właściwie od wielu dekad (nawet w czasach „przedcyfrowych”) literatura ulegała technologicznym wpływom z zewnątrz. Pojawienie się radia, kina, następnie telewizji, komputera i Internetu spowodowało, że nie tylko czytamy inaczej, ale również mamy okazję do obcowania z zupełnie innymi formami dzieł literackich oraz okołoliterackich.

Podstawą naukowych dociekań chcemy więc uczynić tematy związane z szansami, możliwościami i zagrożeniami współczesnej literatury, przede wszystkim w kontekście przemian kulturowo-technologicznych, a także społecznych czy politycznych.

Przedmiotem refleksji naukowej będą głównie badania literaturoznawcze, jednak do udziału w konferencji zapraszamy również filozofów, językoznawców, kulturoznawców, badaczy zajmujących się pograniczami literatury i innych sztuk czy mediów. Otwarci jesteśmy także na pozostałe pomysły, nieujęte powyżej, ale wpisujące się w tematykę konferencji.

Wyszczególnione działania w zakresie badania tekstów literackich pozwolą podjąć się refleksji naukowej nad aktualnymi problemami literatury, a także rozwinąć wśród studentów, doktorantów, pracowników naukowych współczesne metody i perspektywy badawcze.

Zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną poprzez udostępniony formularz Google [https://goo.gl/forms/n1H58mXDVCkLUsVf1] do 15 kwietnia 2018 roku. Przeznaczony czas na wystąpienia podczas konferencji wynosi maksymalnie 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 100 złotych. Zostanie przeznaczona na organizację konferencji oraz przygotowanie publikacji naukowej. O szczegółach dokonywania opłat będziemy informować drogą mejlową w kolejnych komunikatach organizacyjnych.

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji naukowej w formie elektronicznej monografii recenzowanej (Open Access). Publikacja będzie całkowicie darmowa i dostępna na zasadach licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0), zgodnej z definicją Licencji Wolnej Kultury.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA

Wśród proponowanych obszarów naukowej refleksji przedstawiamy poszczególne zagadnienia i pytania:

 • Na co współczesna literatura może sobie pozwolić, zarówno od strony formalnej, jak i treściowej?
 • Do czego jest zdolna współczesna literatura – jakie istnieją, jeśli w ogóle istnieją, granice współczesnej literatury?
 • Co można zrobić z literaturą współczesną? Literatura oraz książka jako materia artystycznej działalności.
 • Związki i relacje literatury z nowymi mediami i nowymi technologiami, kategoria postliteratury.
 • Anomalie jako miejsca niezrozumiałe, niespójne w ogólnej przestrzeni teoretyczno-literackiej.
 • Deformacje realiów w tekstach literackich.
 • Zakłócenia, dekonstrukcje, literacki glitch, estetyka szumu, błędu i usterki w literaturze.
 • Związki intertekstualne, intersemiotyczne, intermedialne.
 • Zniekształcenia i przekłamania, także w kontekście translatologii i problemu transkodowania literatury.
 • Parodia, będąca jednym z kluczowych elementów literatury postmodernistycznej, jej wykorzystywanie, transformowanie, ogrywanie kodów kulturowych, odwracanie wartości, łączenie z „niełączliwym”.
 • Paradoksy, absurdy, pola niezrozumiałe literatury współczesnej.
 • Znaki hiperrzeczywistości jako ontologiczny wykładnik współczesnej literatury.
 • Zagadnienie „wielości” światów i ich sąsiedztwa, przenikanie ich i wzajemne interakcje w literaturze.
 • Problem realności, „surrealności”, irracjonalności w literaturze współczesnej.
ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Komitet Organizacyjny
mgr Katarzyna Piotrowska
mgr Michał Wilk
mgr Izabela Kuśnierek
mgr Julita Paprotna
mgr Martyna Ujma
mgr Marta Wojtyra

Organizatorzy i partnerzy
Koło Literackie Anafora
Ośrodek Promocji Kultury w Częstochowie

Pytania prosimy kierować pod adres: anaforakonferencja@gmail.com