Literatura dla wszystkich, ale nie dla każdego? O literaturze elitarnej i popularnej…

Poza dyskusją na temat czytelnictwa, a więc poruszania kwestii dotyczącej tego, czy ktoś czyta czy nie czyta, rzadko porusza się temat tego, co i jak czytamy. Dlatego kolejną dyskusję Koła poświęcimy na rozważenie problemu czytelnictwa ale już w grupie czytelników. Dyskusja o literaturze elitarnej i popularnej odbędzie się w czwartek 28 marca o godzinie 17.00.

Modernistyczny podział literatury na literaturę wysoką i niską, określany czasem podziałem na literaturę elitarną i popularną, spotkał się z oporem postmodernistycznego podejścia do kultury, sztuki, a tym samym do literatury. I choć właściwie ucieka się od takiego podziału, traktując go za nieuzasadniony, sztuczny i wartościujący, wciąż można spoglądać na literaturę przez pryzmat tego co awangardowe, hermetyczne, a powszechne, mainstreamowe, ogólnodostępne.

Zastanowimy się więc, na ile da się taki podział utrzymać, na ile można przyjąć tę zasadę do oceny współczesnej literatury. Przyjrzymy się też różnym perspektywom, pozwalającym dzielić literaturę ze względu na oczekiwania względem niej, na odbiór społeczny, sposób funkcjonowania w obiegu literackim.

Dyskusja Koła odbędzie się w czwartek 28 marca 2019, w sali 404 (czwarte piętro) Instytutu Filologii Polskiej UJD w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznym przy al. Armii Krajowej 36a. Zaczynamy o 17:00.