O NAS

 

Koło Literackie Anafora powstało w grudniu 2012 roku na bazie działającego wcześniej Koła Poetyckiego Atrament, funkcjonującego w ramach Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie). W krótkim czasie Anafora stała się prężnie działającym miejscem wymiany myśli oraz inspiratorem licznych inicjatyw, podejmowanych także przy współpracy z pozostałymi częstochowskimi klubami poetyckimi, Towarzystwem Literackim Wzajemnej Adoracji – „Li-TWA” (obecne Towarzystwo Galeria Literacka) czy też Biblioteką Publiczną w Częstochowie.

Obecnie Koło poza organizacją samodzielnych wydarzeń (spotkań autorskich, dyskusji, warsztatów, konferencji itd.) angażuje się także w inne działania i współpracuje m.in. z Ośrodkiem Promocji Kultury (wcześniej też z Centrum Promocji Młodych), ze Stowarzyszeniem Komunikat, organizującym Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!, z Częstochowskim Kolektywem Twórczym WyTwórnia, wortalem czeKultura.pl. Owocem współpracy były przeróżne działania o charakterze naukowym, popularnonaukowym i rozrywkowym, np. miesięcznik kulturalny „palimpsest. pisane na nowo”, Spacerownik literacki, HaikuGenerator podczas 13. Nocy Kulturalnej, czy też projekt Pomysłodzielnia i Sekcja Dziennikarska.

Koło zrealizowało wiele projektów naukowych i literackich, wydało drukiem kilka samodzielnych publikacji, także we współpracy z Doktoranckim Kołem Naukowym Krytyków Literatury, z serii „Krytycznie o…”. Poszczególni członkowie publikowali również teksty publicystyczne w Częstochowskim Magazynie Literackim „Galeria” i pracach zbiorowych. Anafora stara się być również wsparciem dla początkujących autorów. Wielu członków Koła ma na swoim koncie własne publikacje prasowe i książkowe.

Anafora zrzesza społeczność studentów, doktorantów, a także absolwentów AJD (UJD) czy osób niezwiązanych ściśle z Uczelnią, ale które interesują się literaturą i nie boją się otwarcie o niej rozmawiać. Dlatego też jeśli tylko lubisz czytać albo pisać, jeśli ciekawi Cię, co można nowego powiedzieć o literaturze współczesnej (i nie tylko), tej powszechnej oraz regionalnej, przyjdź na spotkania Koła. Część z nich jest otwarta dla każdego.

U podstaw działalności Koła leży animowanie nie tylko społeczności akademickiej, angażowanie studentów i doktorantów, lecz także mieszkańców Częstochowy i okolic. Chcemy, by kultura literacka była wciąż żywa i nie zatrzymywała się tylko na wąskiej grupie odbiorców. Wolni od akademickich wymogów i rygoru spotykamy się, by dzielić się pięknem słowa, bo uważamy, że to najważniejsze. Nierzadko działania mają charakter interdyscyplinarny, zatem w Kole znajdzie się miejsce dla wszystkich tych, którzy posiadają ciekawe zainteresowania.

Obecnie w ramach Koła funkcjonują trzy sekcje (które stanowią dla nas roboczy a nie formalny podział): Sekcja Literacka i Literaturoznawcza, Sekcja Dziennikarska, Sekcja Językoznawcza.

Zachęcamy do lektury miejskiego miesięcznika „Jasne, że Częstochowa” (aktualnie „Co, Gdzie, Kiedy w Częstochowie”), na łamach którego ukazał się tekst poświęcony Anaforze. Artykuł można znaleźć na stronie 13, cały numer dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.

Dodaj komentarz