Ostateczna redakcja Krytycznie o prozie

 • Anna Janek,Księga w księdze
 • Jarosław Cieślak,Tekst o Dehnelu
 • Diana Walawender,rec miniatur K. Ludwickiego
 • Martyna Lenart,„Dość powieści hedonistycznych, przeżutych, pełnych psychologizowania”. O literaturze lat sześćdziesiątych: odkrywanie piękna w codzienności i w strzępach cywilizacji
 • Anna Janek,Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu.
 • Michał Wilk,Świat powieści Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy jako świat podwójnych wartości
 • Mikołaj Mądrzyk,Zamach na ciszę, cz.I.
 • Daria Jekiel,Rękawiczki-fragment powieści
 • Kinga Kaszper,reportaż: Egipt od kuchni
 • Michał Wilk,Nie on
 • Michał Wilk,Potłuczony
 • Diana Walawender,fragm. Dziennika
 • Monika Bula,Elektroresekcja
 • Agnieszka Złota,fragm. Dziennika literackiego

Krytycznie o poezji…

okladka

Niedawno ukazała się najnowsza publikacja Koła Literackiego Anafora i Doktoranckiego Koła Krytyków Literackich pt. Krytycznie o poezji.

Recenzentem tomu jest dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz. Autorem fotografii wykorzystanej do projektu okładki Janusz Mielczarek.

 Książka powstała dzięki wsparciu finansowemu Centrum Pomocy PANACEUM oraz z udziałem własnym Autorów: Moniki Buli, Marzeny Cesarz, Jarosława Cieślaka, Moniki Kusek, Malwiny Muskały, Katarzyny Piotrowskiej, Joanny Staniszewskiej, Pauliny Surmy, Diany Walawender, Michała Wilka,  Agnieszki Złotej.

Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje. Zeszyt Jubileuszowy

W grudniu br. ukazał się drugi Zeszyt tematyczny w obrębie serii wydawniczej: Częstochowskie Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” pt. Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje. Zeszyt Jubileuszowy.
Słowo wstępne do książki napisał: Bogdan Knop.
Wśród autorów recenzji twórczości Andrzeja Kalinina  znaleźli się: Aleksandra Keller, Aleksandra Modlińska, Łucja Cymkiewicz, Agnieszka Złota, Agnieszka Reszka, Martyna Lenart, Katarzyna Piotrowska, Anna Wesołowska, Michał Wilk, Monika Kusek, Anna Pikuła i Jarosław Cieślak.
Publikacja opatrzona została wywiadem przeprowadzonym przez Aleksandrę Keller z pisarzem.
Promocja książki odbyła się podczas uroczystej gali benefisu Andrzeja Kalinina w Teatrze im. A. Mickiewicza 15 grudnia 2013

okladka-kalin

ostateczna redakcja Krytycznie o poezji

W związku z nową sytuacją w jakiej znaleźliśmy się mimo woli, konieczna stała się dalsza selekcja nadesłanych przez Was i wybranych wcześniej w pierwszym zestawie materiałów. O konsultację naukową i zaopiniowanie wybranych przez nas tekstów poprosiliśmy  Pana prof. A. Regiewicza (recenzenta książki).

 

Efektem wspólnych przemyśleń jest  nowa redakcja książki, w której znajdą się najlepsze naszym zdaniem teksty krytyczne:

 

 

 • Jarosław Cieślak, Ryzyko lektury
 • Diana Walawender, Być może, niegdyś miłość była rzeczą, słodką; może, nie pomnę. Ale teraz goryczy pełna Francesco Petrarca, Sonet CCCXLIV– O istocie nieszczęśliwej miłości w wierszach Diany Walawender- próba autorecenzji
 • Marzena Cesarz, O zasadach walki płatnych morderców i o tym, jak nauczyć się łapać oszusta, czyli nowe oblicze poezji
 • Monika Kusek, Królowa, anioł i śmierć
 • Agnieszka Złota, Soma i sema (ciało i tekst) – ekspresje posthumanistyczne Moniki Buli (słowo odredakcyjne)
 • Monika Bula, Dekonstrukcje
 • Michał Wilk,O wierze, nadziei i miłości w wierszach Diany Walawender i Katarzyny Piotrowskiej
 • Marzena Cesarz, Kilka uwag o poetyckim kosmosie Joanny Staniszewskiej
 • Katarzyna Piotrowska, „Nie tak łatwo o świat z czekolady”- egzystencjalizm i przestrzenie zamknięcia w wierszach Pauliny Surmy