Turniej Jednego Opowiadania

Piszesz prozę i chcesz się zmierzyć z innymi twórcami? Koniecznie wpadnij na Turniej Jednego Opowiadania, jedyną taką imprezę w Częstochowie i prawdopodobnie jedyną w całym kraju. Wzorując się na znanym i popularnym w mieście Turnieju Jednego Wiersza postanowiliśmy zrobić coś także dla twórców krótkich form prozatorskich.

Uczestnikiem Turnieju może być każda osoba, która zgłosi swój udział na zasadach określonych w Regulaminie. Przede wszystkim uczestnik powinien być amatorem, a teksty zgłaszane do Turnieju nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych oraz w czasopismach, także internetowych. Nie mogą także być nagradzane i wyróżniane w innych konkursach czy poprzednich edycjach Turnieju.

Więcej informacji na temat Turnieju na stronach poszczególnych sezonów: