Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury – konferencja naukowa na AJD w Częstochowie

W piątek 26 maja w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się konferencja naukowa, zatytułowana Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Wydarzenie będzie także upamiętniać osobę dr hab. Lucyny Rożek, prof. AJD. Uroczyste otwarcie nastąpi o godzinie 9.00. Obrady odbywać będą się w sali 0.13 budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego przy ulicy Zbierskiego 2/4. Wstęp na całą konferencję dla słuchaczy jest wolny.

Literatura stanowi znaczną część kultury, z kolei rozwijająca się technologia, a także nowe media, wkraczające w naszą codzienność, zmieniają nie tylko przyzwyczajenia oraz sposób pracy czy myślenia, ale także wpływają na literaturę. Właściwie od wielu dekad (nawet w czasach „przedcyfrowych”) literatura ulegała technologicznym wpływom z zewnątrz. Pojawienie się radia, kina, następnie telewizji, komputera i Internetu spowodowało, że nie tylko czytamy inaczej, ale również mamy okazję do obcowania z zupełnie innymi formami dzieł literackich oraz okołoliterackich.

W związku z tym Koło Literackie Anafora zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Anomalie, parodie i znaki. In memoriam Lucinae Rożek, która odbędzie się w piątek 26 maja na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w budynku przy ulicy Zbierskiego 2/4, w sali numer 0.13 (na parterze). Początek o godzinie 9.00.

Wśród zagadnień poruszanych przez prelegentów, przybyłych z wielu krajowych ośrodków naukowych, znajdą się między innymi związki literatury z nowymi mediami, mediami społecznościowymi, kwestie obecności literatury w wiodących portalach społecznościowych, także zagadnienia związane ze współczesnymi teoriami literatury, krytyką oraz problematyką analizy i interpretacji współczesnych dzieł literackich, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie zabraknie też miejsca dla literatury niekonwencjonalnej, liberatury, książek graficznych, audiowizualnych aspektów tekstu i życia literackiego.

Szczegółowy program konferencji oraz więcej informacji znaleźć można na także na naszym facebookowym wydarzeniu.

Organizatorami wydarzenia są: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filologii Polskiej AJD, Zakład Teorii Literatury AJD, Koło Literackie Anafora, Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj! Oraz Częstochowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor AJD dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, prof. AJD.

Komitet Naukowy
dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD
dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD
dr hab. Artur Żywiołek, prof. AJD

Komitet Organizacyjny
dr Katarzyna Janus
mgr Ewa Stolarczyk
mgr Katarzyna Piotrowska
mgr Michał Wilk

 

Program obrad
Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Częstochowa, 26 maja 2017

Miejsce obrad
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
Zbierskiego 2/4
sala 0.13 (parter)

8.00 – rozpoczęcie rejestracji prelegentów
9.00 – uroczyste otwarcie konferencji
wykład dra hab. Artura Żywiołka, prof. AJD

PANEL 1 (10.00-11.20) Prowadząca: dr Katarzyna Janus

mgr Milena Kościelniak (AJD / Częstochowa) – Literatura wykrzywiona – anomalie i parodie internetowej recepcji literatury
Ewelina Zygan (UŚ / Katowice) – Lajkowanie literatury. Literatura a Facebook – (nie)bezpieczne związki?
mgr Julita Paprotna (AJD / Częstochowa) – #Bookstagram. Media społecznościowe narzędziem współczesnego bibliofila (bibliomana?)
mgr Izabela Kuśnierek (AJD / Częstochowa) – Od mikroopowiadania do Twitteratury. Zarys problematyki

(dyskusja 20 min)
(przerwa 20 min)

PANEL 2 (11.40-13.00) Prowadząca: dr Katarzyna Janus

mgr Ewelina Tkacz (UJ / Kraków) – Krytyka, dekonstrukcja, parodia: współczesne sposoby odczytania baśni w kontekście bieżących przemian społeczno-kulturowych
mgr Urszula Markiewicz (UKSW / Warszawa) – Dzieło otwarte, dzieło w toku
Michał Wieczorkowski (UAM / Poznań) – Czy należy się bać anarchizmu interpretacyjnego? Refleksja wokół natury procesu interpretacji
Marcin Demianiuk (UW / Warszawa) – Poezja migowa jako odkrycie nowych obszarów literatury

(dyskusja 20 min)
(przerwa 15 min)

PANEL 3 (13.15-14.35) Prowadzący mgr Michał Wilk

mgr Aleksandra Dopko (KUL / Lublin) – Małżeństwo materialnego z niematerialnym. Kilka słów o liberaturze
mgr Rafał Sowiński (UJ / Kraków) – Memy internetowe jako (para)literatura? O gatunkowości w folklorze sieci
Adrianna Chorąży (UJ / Kraków) – „Żywa” książka. O streszczeniach lektur szkolnych Miecia Mietczyńskiego
Ilona Chylińska (UŚ / Katowice) – „Autor raczej Nobla nie weźmie”. Intertekstualność w tekstach polskich piosenek rapowych

(dyskusja 20 min)
(przerwa obiadowa – 45 min)

PANEL 4 (15.20-16.40) Prowadząca: mgr Katarzyna Piotrowska

mgr Marta Olejniczak (UŚ / Katowice) – Mówiące rysunki. O autorskich książkach obrazkowych
mgr Justyna Cerazy (UJK / Kielce) – Intertekstualność w twórczości Krzysztofa Jaworskiego
dr Daryna Popil (UP JPII / Kraków) – Współczesna ukraińska literatura: postmodernistyczne gry z przeszłością i rzeczywistością
mgr Anna Alochno-Janas (UŚ / Katowice) – Przeciętnej Polki portret przyziemny w „Kieszonkowym atlasie kobiet” Sylwii Chutnik

(dyskusja 20 min)
(przerwa 10 min)

PANEL 5 (16.50-18.10) Prowadzący: mgr Michał Wilk

Tobiasz Przybył (UMK / Toruń) – Polska popularna literatura podróżnicza o Japonii i dlaczego jej unikać
mgr Natalia Kiedyk (UP JPII / Kraków) – Bluźnierstwo we współczesnej poezji polskiej – studium przypadków
mgr Ewa Stolarczyk (AJD / Częstochowa) – Polifoniczność w twórczości Michaela Cunninghama
mgr Katarzyna Piotrowska (AJD / Częstochowa) – Santé znaczy zdrowie. Przed czym ostrzega Juli Zeh w powieści „Corpus Delicti. Proces”?

(dyskusja 20 min)
(przerwa 10 min) 

PANEL 6 (18.20-19.40) Prowadząca: mgr Ewa Stolarczyk

mgr Elżbieta Hak (AJD / Częstochowa) – Literackie prezentacje brzydoty na przykładzie „Opowiadań” Zdzisława Beksińskiego
dr Marzena Forma (AJD / Częstochowa)Anomalie cywilizacyjne w okresie PRL-u w tekstach Ewy Ostrowskiej
mgr Marzena Żemejda-Zybura (AJD / Częstochowa) – Powieść milicyjna – kicz, tandeta?
mgr Michał Wilk (AJD / Częstochowa) – Literatura współczesna. wyzwania i perspektywy. Zarys problemu oraz podsumowanie obrad

(dyskusja 20 min)

19.40 – zakończenie konferencji