Szkice i recenzje. Wokół „Dojrzewania” Barbary Strzelbickiej

W listopadzie 2013 ukazał się pierwszy Zeszyt tematyczny w obrębie serii wydawniczej: Częstochowskie Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” pt. Szkice i recenzje. Wokół „Dojrzewania” Barbary Strzelbickiej.
Słowo wstępne do książki napisał: Władysław E. Piekarski.
Wśród autorów recenzji tomiku znaleźli się: Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk, Anna Wesołowska, Martyna Lenart, Paulina Surma, Artur Gielezy, Aneta Podsiadlik-Frączek, Daria Jekiel, Katarzyna Piotrowska, Monika Bula, Anna Pikuła, Agnieszka Złota, Jarosław Cieślak.

okladka-strzel

Dodaj komentarz