Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje. Zeszyt Jubileuszowy

W grudniu br. ukazał się drugi Zeszyt tematyczny w obrębie serii wydawniczej: Częstochowskie Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” pt. Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje. Zeszyt Jubileuszowy.
Słowo wstępne do książki napisał: Bogdan Knop.
Wśród autorów recenzji twórczości Andrzeja Kalinina  znaleźli się: Aleksandra Keller, Aleksandra Modlińska, Łucja Cymkiewicz, Agnieszka Złota, Agnieszka Reszka, Martyna Lenart, Katarzyna Piotrowska, Anna Wesołowska, Michał Wilk, Monika Kusek, Anna Pikuła i Jarosław Cieślak.
Publikacja opatrzona została wywiadem przeprowadzonym przez Aleksandrę Keller z pisarzem.
Promocja książki odbyła się podczas uroczystej gali benefisu Andrzeja Kalinina w Teatrze im. A. Mickiewicza 15 grudnia 2013

okladka-kalin