Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje. Zeszyt Jubileuszowy

W grudniu br. ukazał się drugi Zeszyt tematyczny w obrębie serii wydawniczej: Częstochowskie Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” pt. Wokół twórczości Andrzeja Kalinina. Szkice i recenzje. Zeszyt Jubileuszowy.
Słowo wstępne do książki napisał: Bogdan Knop.
Wśród autorów recenzji twórczości Andrzeja Kalinina  znaleźli się: Aleksandra Keller, Aleksandra Modlińska, Łucja Cymkiewicz, Agnieszka Złota, Agnieszka Reszka, Martyna Lenart, Katarzyna Piotrowska, Anna Wesołowska, Michał Wilk, Monika Kusek, Anna PikułaJarosław Cieślak.
Publikacja opatrzona została wywiadem przeprowadzonym przez Aleksandrę Keller z pisarzem.
Promocja książki odbyła się podczas uroczystej gali benefisu Andrzeja Kalinina w Teatrze im. A. Mickiewicza 15 grudnia 2013

okladka-kalin

Dodaj komentarz